Praktijk:
Je mag bij ons zelf kiezen waar de wilt afrijden. De mogelijkheden zijn: Rotterdam of Gouda.Het Praktijkexamen:


Voor aanvang van het rijexamen komen er een aantal zaken aan de orde, waaronder: controleren van legitimatie en het ondertekenen van de reserveringsbevestiging/eigenverklaring en je leest een kenteken op 25 meter afstand. Steekproefsgewijs controleert de examinator samen met je de autoverlichting en je krijgt bij of in de auto een aantal (technische) vragen.


Tijdens het examen wordt van jou zelfstandig rijgedrag verwacht. Dit houdt onder andere in dat: je zelf op de verkeerstekens let, zelf op tekens van andere weggebruikers let en zonodig hier op reageert, je je rijstijl aanpast aan het overige verkeer, de verkeersomstandigheden en de aard en de toestand van de weg en je zonodig zelf beslist om in te halen.


Tijdens het examen voer je 2 bijzondere manoeuvres uit en krijg je opdracht om 10 tot 15 minuten te rijden met het navigatiesysteem.


Na het examen deelt de examinator je de uitslag mede. Daarna wordt je prestatie besproken in combinatie met het door jou voor het examen ingeleverde formulier zelfreflectie.