Theorie:

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. U moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Het examen bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht. Bij gevaarherkenning krijgt u vragen over hoe u zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie. Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar u zelf een getal moet invullen. U moet minimaal 13 van de 25 vragen over gevaarherkenning en 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed beantwoorden om te slagen.


Geslaagd:

  • De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is 1,5 jaar geldig.

Gezakt:

  • Ook als u zakt krijgt u een uitslagformulier. Daarop staat per examenonderwerp vermeld hoeveel vragen u fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels'). Zo weet u waar u voor het volgende examen extra op moet studeren.  

Reserveren Theorie-examen:

    Mijn.cbr.nl

  • Natuurlijk kunnen wij ook een afspraak voor u maken.